Rýchlokurz klimatizácií

Rýchlokurz klimatizácií

V nasledovnom článku Vám vysvetlíme základné pojmy a údaje o klimatizačných zariadeniach.


Pre každého z nás je vhodný iný typ klimatizácie, práve preto by ste si mali položiť najprv otázku: „Čo od toho očakávam?“

Možných odpovedí je veľa:

 • chcem iba chladiť / chcem kúriť / chcem odvlhčovať
 • chcem ju používať počas celého roka / len v horúčavách
 • chcem aby bola dominujúcim článkom miestnosti / nenápadná / neviditeľná
 • chcem menej hlučnú, alebo
 • chcem úspornú klimatizáciu.

Klimatizácia je vlastne tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, kde kvapalina v chladiacom okruhu na jednej strane teplo zo vzduchu odoberá (vnútorná jednotka) a na druhej odovzdáva (vonkajšia jednotka), čiže pozostáva z najmenej dvoch častí. Jedna je umiestnená v interiéri, druhá v exteriéri. Klimatizácie majú rôzne schopnosti a funkcie, dokážu vzduch ochladiť, ohriať, upraviť jeho vlhkosť, vyvetrať miestnosť či odstrániť nečistoty, prach, pachy, baktérie, vírusy a alergény zo vzduchu.


Základné tipy klimatizácií:

 • nástenná tzv.“split“ - pozostáva z jednej vonkajšej a z jednej (mono) až šiestich (multi) vnútorných jednotiek, umiestňuje sa na stenu vo výške od zeme 220 cm a viac
 • parapetná - umiestňuje sa na stenu pri zemi, 10-20 cm od podlahy, podobne ako radiátor
 • podstropná - umiestňuje sa na strop
 • kazetová - používa sa v sadrokartónových podhľadoch, napr. v kaviarniach, kancelárskych priestoroch, atď.
 • kanálová - používa sa najmä v rodinných domoch, umiestňuje sa do podkrovia, odkiaľ je vzduch distribuovaný vzduchovodmi do jednotlivých priestorov domu.
 • mobilná - pozostáva z jednej jednotky, nevýhodou je nižšia účinnosť a vyššia hlučnosť

Klimatizačná jednotka nie je klasický domáci spotrebič. Dôležitú úlohu zohráva kvalitná a odborná montáž. Mala by ju robiť firma so skúsenosťami, certifikovaná slovenským chladiarenským zväzom. Nie menej dôležitý je aj samotný produkt. Mal by byť od výrobcu, ktorý dbá v prvom rade na kvalitu. Pekná klimatizácia neznamená, že je aj kvalitná!


Jednotlivé výkony


Potrebný výkon závisí nielen od veľkosti miestnosti, ale aj od ďalších parametrov ako veľkosť a tienenie zasklených plôch, ich situovanie vzhľadom na svetové strany, lokalita, v ktorej sa byt alebo dom nachádza,izolačné vlastnosti nehnuteľnosti, poschodie atď.


Môžete sa riadiť na základe rozmerov priestoru:


0-15 m2 / 0-40 m3 = 2,0-2,9 kW
15-30 m2 / 30-70 m3 = 3,0-3,9 kW
30-40 m2 / 70-100 m3 = 4,0-4,9 kW
40-60 m2 / 100-160 m3 = 5,0-5,9 kW
60-90 m2 / 150-240 m3 = 6,0-8,0 kW
(vyššie uvedené údaje sú len orientačné)

Umiestnenie


Vonkajšiu jednotku je ideálne umiestniť tak, aby čo najmenej narúšala exteriér budovy, zároveň by mala mať dostatočný prísun vonkajšieho vzduchu a dôležitá je aj prístupnosť pri servise (balkón, loggia, pod okno, na strechu,atď.).


Vnútorná jednotka by mala byť umiestnená tak, aby vzduch, ktorý z nej prúdi, nefúkal priamo na ľudí v miestnosti. Výšku aj smer prúdenia vzduchu je možné nastaviť lamelami. Ochladený vzduch vychádzajúci z klimatizácie je ťažký a asi po 2-3 m klesá k zemi.


Montáž a údržba


Pri montáži treba rátať aj so stavebnými úpravami, ich rozsah závisí od dohody s montážnou firmou. Žiadny užívateľ klimatizácie sa nevyhne prepojeniu vonkajšej jednotky s vnútornou, a to párom izolovaných medených potrubí a komunikačným káblom. Potrebný je aj odvod skondenzovanej vody, ktorá sa tvorí pri ochladzovaní vzduchu v interiéri. Tu je dôležité vhodné umiestnenie odvodu kondenzátu, aby ste napríklad neobťažovali susedov tým, že im bude kvapkať voda napr.na parapet. Treba sa informovať aj u správcu budovy, aké sú možnosti inštalácie klimatizácie na fasádu a umiestnenie odvodu kondenzátu. Rozvody sa môžu zasekať do steny, takže ich nebude vidno. Ak sa chcete vyhnúť búraniu pri dlhších trasách, nevyhnete sa viditeľným krycím lištám.


Zásadný je aj pravidelný servis, pri ktorom sa vyčistia oba výmenníky tepla, skontroluje sa tlak chladiva aj všetky mechanické pripojenia a urobí sa dezinfekcia. Odborníci ho odporúčajú robiť dvakrát ročne, pred chladiacou a vykurovacou sezónou. Ak klimatizačné zariadenie obsahuje viac ako 3 kg chladiva, servis je z hľadiska platnej legislatívy povinný.


Nastavenie klimatizácií


Rozdiel medzi vonkajšou teplotou a nami nastavenou teplotou v interiéri by zo zdravotných dôvodov nemal byť väčší ako 7 °C. Viac informácií nájdete v našom článku Nebezpečenstvo klimatizácií.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code