Vznik našej spoločnosti bol inšpirovaný stále rastúcim záujmom o naše služby.
Pôsobíme najmä v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji.
Vo všetkých oblastiach máme mnohoročné skúsenosti. Naším cieľom je zrealizovať predstavu zákazníkov.
V riešeniach nepoznáme nemožné, stále hľadáme spôsoby a stále sa snažíme  zlepšovať naše služby vo všetkých sférach.
Keďže aj my sami požadujeme individuálny a odborný prístup, spoľahlivosť, kvalitu i kvapku ľudskosti pri investovaní vlastných financií,
rovnakú myšlienku vnášame do našej práce.
Dôkazom našej perspektívnosti je stále sa zvyšujúci počet verných zákazníkov po celom Slovensku.
Touto cestou sa chceme poďakovať naším zákazníkom za prejavenú dôveru a spoluprácu.


„Vždy to maximum pre Vás...“

ByMaX s.r.o. je certifikovanou organizáciou na F plyny, ďalej je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z. z. § 6(3) pre kategóriu I.


Najpredávanješie produkty