SKLADOM

Montáž klimatizačného zariadenia monosplit vrátane materiálu

340,00€s DPH

  • Montáž klimatizácie zakúpenej od ByMaX s.r.o.
  • Montáž klimatizácie zakúpenej od inej spoločnosti

- montáž klimatizácie monosplit 1x vnútorná + 1x vonkajšia jednotka

Cena zahŕňa:
-montáž klimatizačného zariadenia monosplit do 3,5kW chladiaceho výkonu
-rozvody chladu a komunikácie do 3 metrov, cena za každý načatý meter navyše 30€/m s DPH
-1x prieraz steny z betónu,tehly, YTONGU do 40 cm (každý ďalší prieraz 15 – 40 € s DPH podľa druhu a hrúbky materiálu)
-základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky (konzola na šikmú strechu + 70€)
-odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou fí 18mm alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vnútornej jednotky do 5 metrov
-vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3x1,5 CYSY do 5 metrov
-uvedenie klimatizácie do prevádzky
-zaškolenie užívateľa na obsluhu
-záverečný protokol o montáži, potvrdenie záručného listu
-príplatok za 5,0kW jednotku: + 25 € s DPH
-príplatok za 7,0kW jednotku: + 50 € s DPH
-príplatok za dopravu (v cene sú zahrnuté dopravné náklady 120km od mesta Komárno)
Cena nezahŕňa prípadné sekacie práce a opravu stien po sekaní.
Výsledná cena montáže sa môže zmeniť ohľadom na reálny stav (materiál a práca navyše)

1 podobných produktov