SKLADOM

Montáž klimatizačného zariadenia "Multisplit Dual"vrátane materiálu

600,00€s DPH

  • Montáž klimatizácie zakúpenej od ByMaX s.r.o.

montáž multisplitu dual: 2x vnútorná+1x vonkajšia jednotka

Cena zahŕňa:
-montáž klimatizačného zariadenia multisplit dual do 2 x 3,5kW chladiaceho výkonu (2x vnútorná jednotka+1x vonkajšia jednotka)
-rozvody chladu a komunikácie do 2 x 3 metrov, cena za každý načatý meter navyše 30€/m  s DPH
-2x prieraz steny z betónu,tehly, YTONGU do 40 cm (každý ďalší prieraz 15 – 40 € s DPH podľa druhu a hrúbky materiálu)
-základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky (konzola na šikmú strechu + 70€ s DPH)
-odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou fí 18mm alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vnútornej jednotky do 5 metrov
-vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3x1,5 CYSY do 5 metrov
-uvedenie klimatizácie do prevádzky
-zaškolenie užívateľa na obsluhu
-záverečný protokol o montáži, potvrdenie záručného listu
-príplatok za 5,0kW vnútornú  jednotku: 10 €/meter s DPH
-príplatok za dopravu (v cene sú zahrnuté dopravné náklady 120km od mesta Komárno)
Cena nezahŕňa prípadné sekacie práce a opravu stien po sekaní.
Výsledná cena montáže sa môže zmeniť ohľadom na reálny stav (materiál a práca navyše)

1 podobných produktov