Zákaznícka podpora - Kontaktujte nás

ByMaX s.r.o.
Sídlo/poštová adresa: Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno
IČO: 50 941 739
DIČ: 2120538420
IČ DPH: SK2120538420


zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro vložka č. 43522/N
zastúpený: Roman Sýkora, konateľ a Mgr. Katalin Sýkora Hernády, konateľ


e-mail: info@bymax.sk
tel. číslo: +421 918 134 999


č. účtu/IBAN: SK44 0200 0000 0038 3491 0354

Odoslať správu